پروژه ها

پروژه زیبا در منطقه مجدیه کوی
 • پروژه

پروژه زیبا در منطقه مجدیه کوی

 • ۱-۴ خابه
 • ۴۲ طبقه
 • ۹۷-۴۰۰ متر
۶,۴۵۰,۰۰۰ تا ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی
 • پروژه

پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی

 • ۱-۵ خابه
 • ۸ طبقه
 • ۴۶-۲۶۰ متر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پروژه زیبا در منطقه اسنیورت
 • پروژه

پروژه زیبا در منطقه اسنیورت

 • ۱-۴ خابه
 • ۲۹ طبقه
 • ۴۷-۲۰۰ متر
۲,۰۸۰,۰۰۰ تا ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پروژه لوکس در غرب استانبول منطقه اسنیورت
۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۳۰۸,۰۰۰
پروژه ای زیبا و لاکچری در قسمت اروپایی و منطقه کائیت هانه
۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۶,۸۰۰,۰۰۰
پروژه زیبا در منطقه کارتال استانبول
 • پروژه

پروژه زیبا در منطقه کارتال استانبول

 • ۱-۵ خابه
 • ۳۱ طبقه
 • ۵۰-۲۱۰ متر
۹۰۰,۰۰۰ تا ۶,۸۰۰,۰۰۰
پروژه در منطقه آسیایی استانبول
 • پروژه

پروژه در منطقه آسیایی استانبول

 • ۱-۴ خابه
 • ۱۷ طبقه
 • ۶۳-۲۵۷ متر
۱,۲۸۵,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰
مشاوره رایگاه برای مهاجرت و خرید ملک

درمورد خرید ملک،خودرو،سرمایه گزاری و یا مهاجرت به ترکیه سوالی دارید؟

Call Watsapp instagram