پروژه ها

پروژه در منطقه شیشلی
 • پروژه

پروژه در منطقه شیشلی

 • ۱ خابه
 • ۳۰ طبقه
 • ۵۷-۱۱۲ متر
۴,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
پروژه ویلایی در غرب استانبول
 • پروژه

پروژه ویلایی در غرب استانبول

 • ۱-۵ خابه
 • ۳ طبقه
 • ۲۰۰-۵۰۰ متر
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تا ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
پروژه زیبا در منطقه ساریر
 • پروژه

پروژه زیبا در منطقه ساریر

 • ۱-۴ خابه
 • ۴۲ طبقه
 • ۶۵-۲۵۶ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۲۰۰,۰۰۰
معرفی پروژه لاکچری کائیت هانه
 • پروژه

معرفی پروژه لاکچری کائیت هانه

 • ۱-۲ خابه
 • ۳۰ طبقه
 • ۵۵-۱۰۲ متر
۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۳,۸۰۰,۰۰۰
پروژه لاکچری در منطقه ماسلاک
 • پروژه

پروژه لاکچری در منطقه ماسلاک

 • ۱-۴ خابه
 • ۱۸ طبقه
 • ۶۰-۲۶۵ متر
۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶,۸۵۰,۰۰۰
پروژه ای بی نظیر در قسمت اروپایی منطقه بومونتی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پروژه زیبا در منطقه کوچک چکمجه
 • پروژه

پروژه زیبا در منطقه کوچک چکمجه

 • ۱-۵ خابه
 • ۶ طبقه
 • ۶۸-۶۵۰ متر
۳,۷۰۰,۰۰۰ تا ۶,۹۰۰,۰۰۰
پروژه لوکس در منطقه آسیایی
 • پروژه

پروژه لوکس در منطقه آسیایی

 • ۱-۴ خابه
 • ۳۳ طبقه
 • ۶۵-۲۶۵ متر
۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مشاوره رایگاه برای مهاجرت و خرید ملک

درمورد خرید ملک،خودرو،سرمایه گزاری و یا مهاجرت به ترکیه سوالی دارید؟

Call Watsapp instagram