پروژه مجتمع مسکونی استانبول

پروژه مجتمع مسکونی استانبول

توضیحات

http://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیهhttp://127.0.0.1:8000/page/سرمایه گذاری در ترکیه

مشخصات

  • استانبول
  • باغچه شهیر
  • ۴-۵
  • ۵
  • ۱
  • ۰ لیر
  • ۰ لیر

امکانات

  • استخر
  • باشگاه ورزشی
  • پارکینگ

آدرس روی نقشه

مشاوره رایگاه برای مهاجرت و خرید ملک

درمورد خرید ملک،خودرو،سرمایه گزاری و یا مهاجرت به ترکیه سوالی دارید؟

Call Watsapp